İnsan Kaynakları

Home İnsan Kaynakları

Öğrenen & Gelişen Organizasyon Yapısı: Yenilikçilikte Lider, Başarıda Öncü

Tera Bank, güçlü bir İK yönetimine sahip olmanın getirdiği etkileyici dinamiklerle sektöre öncülük ediyor!

 

İnsanın Değerini ve Kurum Kültürün Önemini tüm süreçlerimizin merkezine alarak kişisel ve kariyer gelişimine değer veren ve sürekli olarak ‘Öğrenen & Gelişen Organizasyon’ yapısı ile insan temelli rekabet avantajı yaratmaya odaklanıyoruz.

 

Güçlü ve açık iletişim, güvene dayalı paylaşım, yapıcı iş birliği, çevik çalışmanın temel taşları olarak önem verdiğimiz unsurlardır. Kurum içindeki her fonksiyonun & kişinin gerçek potansiyelini açığa çıkarma hedefimize olan inancımızla, geleneksel ve yenilikçi iş modellerini başarıyla birleştirerek kişi & kurumun sürekli gelişime odaklanıyoruz.

 

İK stratejilerimizi şekillendirirken, yetenek edinme & yetenek yönetimi gibi alanlara uzun vadeli yatırım yapmanın önemine inanıyor, bu alanlarda sistematik bir yaklaşımla veri odaklı hareket etmeyi esas alıyoruz.

İnovasyonun İçinde Yer Alın, Geleceğe İş Gücünüzle Hazır Olun!

 

Teknolojik dönüşümün ve gelişimin önemini içselleştirerek yeni nesil İK araçlarını yapılandırıyor, böylece daha etkin ve daha verimli bir ekip oluşturmaya odaklanıyoruz. Sürekli gelişime ve değişime yönelerek iş gücümüzü inovasyonun kalbinde konumlandırıyoruz.

 

Çağdaş iş ortamında, takım arkadaşlarımızın fikirlerini, yeteneklerini ve potansiyellerini açığa çıkararak, şirketimizin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. İK stratejilerimizde yaratıcı ve ilham verici bir rol üstlenerek, Tera Bank olarak yenilikçi düşünce tarzımızla güçlenen geleceğe ve değişime heyecanla hazırlanıyoruz.

 

Tera Bank olarak birlikte daha güçlüyüz ve başarının anahtarını hep birlikte tutuyoruz.

 

Keşfetmek ve Öğrenmek Sadece Bir Süreç Değil,

Bir Deneyim ve Tutumdur.

 

Bugünden geleceği tasarlamak amacıyla organizasyonel yapımızın tüm birimlerinde çevik ve verim odaklı süreçlerimizi yapılandırmak için bütünsel yetkinlikler kazandıracak eğitim ve gelişim programlarını TERAVERSE AKADEMİ altında topluyoruz.

 

Teraverse Akademi ile potansiyellerimizi açığa çıkarmayı hedefleyen ve temel kurum değerlerimizden olan Growth Mindset (Büyüme Zihniyeti) anlayışı ile ekibin tüm bireylerini desteklerken süreçlere verimlilik katacak keyifli eğitimlerle ortak vizyona TEK BİR takım olarak koşmayı hedefliyoruz.

 

Ölçümlenebilir, gözlemlenebilir ve geliştirilebilir eğitimler.

Tüm iş süreçlerinde uygulanabilecek sürdürülebilir sistemler.

İnovatif ve yaratıcı düşünceyi ön planda tutarak hem bireysel güven aşılayan hem de sinerjik takım gelişimini destekleyen yüksek performans kültürüne uyumlu modeller, teknikler, uluslararası öğretiler.

Farklı alanlarda sistemsel modülleri ve yeni nesil yaklaşımları kapsayan çok çeşitli eğitimler: takım & liderlik çalıştayları, geleneksel ve yenilikçi finans modelleri, veri bilimi & analizi, dijital liderlik becerileri, satış & pazarlama teknikleri, bilgi sistemleri, girişimcilik, teknolojik vizyon sohbetleri, çok kültürlü eğitimler, kişisel gelişim, vs.

 

Eğitim ve gelişim tarafında önde gelen iş okulları ve akademik iş ortaklarımıza ek olarak bilgi birikimlerini paylaşacak üst yöneticilerimiz ile keyifli ve yeni nesil eğitimler sunmayı amaçlıyoruz.

Temel Değerlerimiz

Çeviklik & Uyumluluk – İş yapış tarzımızın kalbi
Kendine İnanç, Çalışkanlık, Dayanıklılık, Bağlılık.

 

Ahlaki Değerler & Etik Anlayış – Temel ilkelerimiz
Dürüstlük, adalet, değerler ve eylemler için hem bireysel hem de şirket olarak yüksek standartlar.

 

Yenilikçilik & Hayal Gücü – Tutkumuzun beslendiği alan
Cesaret, Merak, İçgörü.

 

Çeşitlilik & Kapsayıcılık – İnsanlar gücümüzün kaynağıdır
Birbirinden Farklı Geçmiş Deneyimler, Bakış Açıları, Bilgelik & Bilgi Hakimiyeti bizi daha etkin bir takım yapar.

 

Büyüme Zihniyeti & Sadakat – Ortak vizyon ile geleceğe yol almak
Takım Çalışması, Özveri, Aidiyet Hissi, Mesuliyet Duygusu Sorumluluk, Kalite.

tr_TR