Tera Bank

Home Raporlar ve Sunumlar
Finansal Raporlar

31.12.2023 – Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu

31.03.2024 – Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu

Kredi Derecelendirme Raporları
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları
Faaliyet Raporları
tr_TR