Sürdürülebilirlik

Home Sürdürülebilirlik

Son dönemde ekosistemimiz kurumsal ve bireysel faaliyetlerin sonucu olarak birçok sorunla yüzleşmektedir. Yaşamış olduğumuz iklim, su, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik gibi çevresel problemler ile birlikte ekonomik ve sosyal sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte “sürdürülebilirlik” kavramının da görünürlüğünü artırmıştır.

Bu yaklaşımın bir şirket kültürü haline getirilmesi ve çalışanlarımız nezdinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlemektedir.

Bankamız hızla değişen ve gelişen dünyada alışkanlıklarımızı bu esasa göre ortak bir paydada hareket edilmesi gerektiğini düşünerek Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda faaliyetlerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) nelerdir?

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2015 yılında kabul edilen, 2030 yılının sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren evrensel bir eylem çağrısıdır.

17 SKA ve birbiri ile bağlantılı bu amaçlara yönelik hem günümüz hem de gelecekteki nesillerin kalkınması için hareket eden bütüncül bir yaklaşımdır.


 
 
 
 
 
 
*Görsel https://turkiye.un.org/tr/sdgs web sitesinden alınmıştır.

Tera Bank sürdürülebilir finansın önemini biliyor ve kurumsal yapısını bu prensipler doğrultusunda oluşturuyor.

Bankamız ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve uygulamaları takip ederek tüm faaliyetlerini bu doğrultuda inşa etmeyi hedeflemektedir.

 

tr_TR